• DSCN134690
  • DSCN1340
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Đó là, nông nghiệp; phát triển công nghiệp; giao thông, xây dựng; ứng ...
Trong đó lĩnh vực giáo dục - Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.- Nghiên cứu những vấn đề bồi dưỡng phát triển một số năng lực cốt lõi, cần thiết cho đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non và phổ thông các cấp về công tác quản lý, đổi mới ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2